Loader Logo

Identyfikacja
wizualna

Projekt logotypu
oraz materiałów firmowych.

O projekcie

W ramach projektu powstał logotyp wraz z podstawową księgą znaku oraz komplet materiałów firmowych.
SEO
SEO
SEO SEO